Abdovac dressing Set

ابدووک پانسمان شکم باز یکی از محصولات شرکت طب تجهیز پایا که ارزش خودرا توسط چندین تحقیق نشان داده است. این متد درمانی در مطالعات بالینی نشان داده که به میزان قابل ملاحظه ای مرگ و میرو ناتوانی و زمان بستری این بیماران را کاهش داده است.

بیشتر بخوانید

Specifications

پانسمان ابدووک شامل اجزا ذیل است:

1- Adhesive Barrior layer

2- Monofilament Polpropylene Mesh

3- External foam

4- Adhesive drape

5- SPP

6- Simplex II Unit

برای اطلاعات بیشتر این جا را کلیک کنید