سیستم های وکیوم تراپی تولید شده توسط شرکت طب تجهیز پایا

همواره گروه های تحقیق، طراحی، و تولید شرکت طب تجهیزپایا نهایت تلاش خودرا نموده اند که سیستم وکیوم تراپی زخم را  درکشورعزیزمان پیشرفت داده و محصولات لازم را جهت اجرای این درمان در زخم های گوناگون در دسترس پزشگان وا کارشناسان زخم قرار دهند. به عبارتی دیگر برای زخم بیماران نوعی از سیستم وکیوم تراپی استفاده شود که زخم بیمار نیاز دارد نه اینکه کارشناسان زخم تنها به یک نوع سیستم دسترسی داشته باشند . در راستای ین راه شرکت طب تجهیزپایا افتخار دارد که ۶ نوع سیستم متفاوت برای نیازهای گوناگون طراحی، و تولید نموده ایم.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *