Entries by admin

هر چند روز باید بانداژ وکیوم تراپی زخم تعویض گردد؟

شرکت طب تجهیز پایا توصیه می کند که بانداژ هر 48 ساعت و در صورت وجود عفونت هر 12 تا 24 ساعت تعویض گردد. این البته بستگی به نوع، محل و اندازه زخم دارد. پزشک شما می تواند به شما کمک کند تا تعویض بانداژ بطور دقیق برای شما انجام گردد

چند ساعت وکیوم تراپی باید مشغول به کار باشد؟

شرکت طب تجهیز پایا توصیه می کند که وکیوم تراپی همه شبانه روز مشغول به کار باشد در غیر اینصورت شما نمی توانید از تمام منافع وکیوم تراپی استفاده نمایید و خطر برای عوارض جانبی افزایش می یابد. اگر وکیوم تراپی بیش از 2 ساعت خاموش باشد شما باید با پزشک یا پرستار خود مشورت […]

سیستم های وکیوم تراپی تولید شده توسط شرکت طب تجهیز پایا

همواره گروه های تحقیق، طراحی، و تولید شرکت طب تجهیزپایا نهایت تلاش خودرا نموده اند که سیستم وکیوم تراپی زخم را  درکشورعزیزمان پیشرفت داده و محصولات لازم را جهت اجرای این درمان در زخم های گوناگون در دسترس پزشگان وا کارشناسان زخم قرار دهند. به عبارتی دیگر برای زخم بیماران نوعی از سیستم وکیوم تراپی […]

زخم های عفونی و وکیوم تراپی

Wound Bed Preparation (آماده سازی بستر زخم , WBP) به عنوان یک روش دزمانی زخمهای مزمن  برای مدیریت زخم های عفونی توصیه می شود. TIME به عنوان یک راهنمای عملی برای استفاده و مدیریت بیماران مبتلا به زخم  در سال 2002 توسط گروهی از کارشناسان مراقبت از زخم توسعه یافت. چارچوب TIME یک ابزار مفید و عملی بر […]

سیستم Abdovac برای درمان زحم شکم باز طراحی و تولید شده توسط شرکت پایا

موارد مصرف: پاتولوژی درون شکمی (عفونت، وخامت های شکم، فیستول، تروما یا ضربه) زمانی که بستن اولیه جداره شکمی توصیه نمی شود یا باید از آن پرهیزگردد. بعد از جراحی شکم باز وقتی جراحی های تکراری شکم باز برنامه ریزی می شود. سندرم کمپارتمنت شکمی اولیه یا ثانویه سیستم پانسمان Abdovac® متشکل از بخش های […]